چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

4th International Conference on Information Technology Management,Communication and Computer

 
    20:28 - 1398/03/04  
 
ثبت نام کمیته علمی - داوران
زن           مرد  

0راهنما : 9302279260
مهندسی و علوم کامپیوتر
مدیریت فناوری اطلاعات
ارتباطات
فناوری در آموزش و پرورش
بخش آزاد
لیگ ربات های شبیه ساز 2 بعدی
لیگ ربات های شبیه ساز 3 بعدی
لیگ ربات های شبیه ساز امدادگر مجازی

لینک فعالسازی به این آدرس ایمیل برای شما ارسال می شود ، حتما یک آدرس ایمیل معتبر را وارد نمایید .