صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

 شماره تماس بخش پذیرش و ثبت نام: سرکار خانم شماعی 32904229 - 025

ایمیل سوالات عمومی: info@mitc2014.com

ایمیل امور مالی: pay.scan@yahoo.com

شماره پیامک دبیرخانه کنفرانس: 10000306484919

بخش ISI:  ایمیل: e.publication@yahoo.com