صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

مهندسی و علوم کامپیوتر: هوش مصنوعی ، معماری کامپیوتر، طراحی الگوریتم، الکترونیک و رباتیک

مدیریت فناوری اطلاعات: سيستمهاي اطلاعات مدیریت، كسب وكار الكترونيك، مديريت دانش، مديريت منابع اطلاعاتی

ارتباطات: فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه های کامپیوتری، انتقال تکنولوژی و محتوای الکترونیک

 

بخش ویژه: فناوری در آموزش و پرورش: تاثیر فناوری(موبایل، کامپیوتر، رسانه های اجتماعی، آموزش هوشمند، سیستم های عامل و ...) بر یادگیری و مدیریت آموزشی