.: ساختار سازمانی همایش  >  کمیته داوران

دکتر علی رضائیان: استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر غلامرضا جهانشاهلو: استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر لطف الله فروزنده: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علیرضا علی احمدی: دانشیار دانشگاه علم و صنعت

دکتر عادل آذر: استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیدرضا سید جوادین: استاد دانشگاه تهران

دکتر علی نجاتبخش اصفهانی: استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر محمد خدابخشی: دانشیار دانشگاه لرستان
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی: استاد دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سید علی حسینی تاش: استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

دکتر جهانگير يدالهي فارسي: دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر محمد تقی امینی: دانشیار و رئیس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

دکتر محمد رستمی نیا: استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

دکتر سیدعلی اکبر احمدی: دانشیار دانشگاه پیام نور

دکتر غلامرضا گودرزي: دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

دكتر وجه الله قرباني زاده: استاديار دانشگاه علامه طباطبايي(ره)

دکتر ولی الله نقی پورفر: استادیار دانشگاه شهید بهشتی و قم

دکتر بهمن حاجي‌پور: استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر مصباح‌الهدي باقري: استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر اسد الله گنجعلي: دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر محمد رضا معظمی گودرزی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر محمدرضا جابر انصاری: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سيد محسن فاضليان: عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر حمیدرضا فرتوک زاده: رئیس مرکز تعالی سازمانی موسسه آموزش تحقیقاتی صنایع دفاع

دکتر علی نقی امیری: دانشیار دانشگاه تهران- پردیس قم

حجت الاسلام محمد علی خسروی: معاون پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

محمد ازگلی: استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

دکتر میرزا حسن حسینی: استادیار و مدیر گروه مدیریت MBAدانشگاه پیام نور

دکتر حسن درویش : استادیار و مدیرگروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

دکتر میثم لطیفی: عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر روح الله رازيني : دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر رضا نجاری: استادیار دانشگاه پیام نور

دکتر مجتبی اسکندری : استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

محمد شیرازی پور : عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

علی اصغر عیوضی حشمت : عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

سید علی قریشیان: عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

رسول ثانوی فرد : عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
معصومه یزدان پناه مریکی : عضو علمی موسسه
جعفر حیدری: عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
دکتر ناصر برخوردار: استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر محمد رضا دارائی: استادیار دانشگاه پیام نور

مهرانه کاظمیان

فاطمه عبدی

هانیه محسن زاده

ثمین گلمیرزایی

فریبا کیانی

سوما مردوخی

فرخنده رفیع زاده

نسرین نادری شورابی

معصومه رمضانقرباني

آتنا اصفهاني خالقي

مهین نادری

میلاد فهیمی

بهمن غلامی

قادروضیفه دمیرچی وظیفه دمیرچی

علی اکبر عجم

محمد حسین ابتکاری

فریدون رمضانی

حسن رحمان پور

علی خدری

محمد سلطانی زاده

فرج اله احمدی

بابک پاک بین

رسول استخری

منصور ترک

سیدمحمد عباس نیا

علي اكبر ظفري زاده

سید هادی سید علی تبار

حبیب الله حسن زاده

حسن الهی فر

سوسن سالاری

جمشید جلیلوند

علی کریمی

محمد رضا خدابخش

محبوبه طاهر

میلاد فهیمی

محمد رستمی

عباس شکاری

محمد رضا خدابخش

علی باقری فر

سیدمحمدموسی موسوی

جعفر بهادری خسروشاهی